By Mats-Eric Nilsson

Vad är det egentligen vi stoppar i oss? Frågan släpper inte taget om de tiotusentals svenskar som läst Den hemlige kocken - det okända fusket med maten på din tallrik, en bok som skakat livsmedelsindustrin i dess grundvalar. Runt middagsbord, i fikarum, på bloggar och i TV-kanalernas debattsoffor talas det som aldrig förr om den fejkade mat som vi varje dag lägger i kundvagnen. Vi konsumenter inser plötsligt att vi är grundlurade av de stora livsmedelskedjornas utbud, rikt på tillsatser males fattigt på råvaror. males vad ska guy då äta, är den givna följdfrågan från den omskakade matkunden. Och hur hittar guy de genuina och oförfalskade livsmedlen? Är majskycklingen verkligen bättre? Finns det någon skinka värd namnet? Varifrån får laxen sin färg och vad innehåller egentligen fiskpinnarna? Svaren på dessa frågor och många fler ger Mats-Eric Nilsson i sin nya bok Äkta vara. Här bjuder han på fler avslöjanden av det utbredda matfusket och tipsar samtidigt om mängder av goda alternativ. Denna shoppingguide är en detaljerad genomgång av 2 hundred livsmedel och förhoppningen är att den ska få följa med sina läsare ända in i butiken. Dessutom innehåller boken: - Så läser du en innehållsförteckning - Här är de vanligaste tillsatserna - Lär dig att genomskåda reklamspråket ("Naturligt", - "Hemlagat" etc.) - Vägvisare until eventually märkesdjungeln (Krav, Sigill, Nyckelhål etc.) - Så styr butiken dina inköp

Show description

Read Online or Download Äkta vara PDF

Similar swedish books

Svenska Skrivregler

Svenska skrivregler är Språkrådets rekommendationer för hur guy skriver och utformar texter: stor och liten bokstav, kommatering, stycken och avstavning, tabeller och diagram and so forth. I denna nya utgåva har fler avsnitt och råd lagts until eventually, t. ex. ett om utformning av minnesanteckningar och rapporter, ett om alfabetisk sortering av företagsnamn och ett om varumärken och logotyper.

Att dö

Den eight juni 2010 kollapsade Christopher Hitchens i sitt hotellrum i ny. När diagnosen strupcancer fastställdes färdades han från de friskas land över until eventually det karga landskapet som tillhör de sjuka. less than de följande arton månaderna, fram until eventually sin död i december 2011, skrev Christopher Hitchens oavbrutet och klarsynt om politik och kultur.

Smartast i världen - IQ-sällskapen från insidan

Allt börjar med att Linda Leopold vill bli smartare. Efter att ha klarat Mensas inträdestest blir hon del av en brokig, clever skara (lastbilschaufförer, matematiker, flöjtister) som löser rebusar och diskuterar livets stora frågor. males Mensa är bara början.

1914

Alla känner until eventually mordet på ärkehertig Franz Ferdinand. Många tror att det var den främsta - kanske den enda - orsaken until eventually att första världskriget bröt ut. Andra vet att det visserligen var den utlösande händelsen males att sammanhanget var oerhört mycket mer komplicerat än så.

Additional info for Äkta vara

Sample text

If a declaration has no initial assignment, it initializes all its variables with nil: ❧♦❝❛❧ ❛✱ ❜ ❂ ✶✱ ✶✵ ✐❢ ❛ ❁ ❜ t❤❡♥ ♣r✐♥t✭❛✮ ✲✲❃ ✶ ❧♦❝❛❧ ❛ ✲✲ ✬❂ ♥✐❧✬ ✐s ✐♠♣❧✐❝✐t ♣r✐♥t✭❛✮ ✲✲❃ ♥✐❧ ❡♥❞ ✲✲ ❡♥❞s t❤❡ ❜❧♦❝❦ st❛rt❡❞ ❛t ✬t❤❡♥✬ ♣r✐♥t✭❛✱ ❜✮ ✲✲❃ ✶ ✶✵ 32 Chapter 4 Statements A common idiom in Lua is ❧♦❝❛❧ ❢♦♦ ❂ ❢♦♦ This code creates a local variable, ❢♦♦, and initializes it with the value of the global variable ❢♦♦. ) This idiom is useful when the chunk needs to preserve the original value of ❢♦♦ even if later some other function changes the value of the global ❢♦♦; it also speeds up the access to ❢♦♦.

Nevertheless, often we really need multiple assignment. We already saw an example, to swap two values. A more frequent use is to collect multiple returns from function calls. 1, a function call can return multiple values. In such cases, a single expression can supply the values for several variables. For instance, in the assignment ❛✱❜❂❢✭✮ the call to ❢ returns two results: ❛ gets the first and ❜ gets the second. 2 Local Variables and Blocks Besides global variables, Lua supports local variables.

2: What is the result of the expression ✷❫✸❫✹? What about ✷❫✲✸❫✹? 3: We can represent a polynomial an xn + an−1 xn−1 + . + a1 x1 + a0 in Lua as a list of its coefficients, such as ④a0 ✱ a1 ✱ ✳✳✳✱ an ⑥. Write a function that receives a polynomial (represented as a table) and a value for ① and returns the polynomial value. 4: Can you write the function from the previous item so that it uses at most n additions and n multiplications (and no exponentiations)? 5: How can you check whether a value is a boolean without using the t②♣❡ function?

Download PDF sample

Rated 4.17 of 5 – based on 32 votes